Lesrooster 2023/2024

Onderstaande lesrooster geeft aan wanneer er lessen plaatsvinden op de popschool.

  • Popschool Leerdam hanteert dezelfde vakantieperiodes als het basisonderwijs in de omgeving.
  • Elke leerling volgt evenveel lessen in een lesjaar, uiteraard afhankelijk van het soort abonnement.
  • Leerlingen die wekelijks les volgen bij Popschool Leerdam hebben 36 lessen in het lesjaar, leerlingen die om de weken komen krijgen 18 lessen aangeboden.
    Tijdens de aanmelding voor een tweewekelijkse les (om de week) hoort de leerling of hij/zij les heeft in de A- of B-weken.
  • Gezien de langdurige zomervakantie in juli en augustus, worden er in deze periode geen reguliere lessen gegeven. Men betaalt hiervoor dan ook geen lesgeld.

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn over het lesrooster, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.